آخرین اخبار : 

شماره دوزی دختر

شماره دوزی دختر و پسر

این هم یک طرح دیگه واسه شماره دوزی تصویر بزرگ:   نقشه:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام