آخرین اخبار : 

شکلک با خمیر اسباب بازی

ماکت خمیری

خیلی ها فکر میکنن که باخمیر گل چینی فقط می شه گل و یا نهایت عروسک درست کرد ولی اگه یکمی خلاقیت داشته باشیم متوجه می شیم که این خمیر اخرشه تصویر بزرگ: مراحل ساخت۱: مراحل ساخت۲: مراحل ساخت۳: