آخرین اخبار : 

شکلک با پول

تزیین اسکناس با تا

تزیین اسکناس با تا زدن می تونیم مثلا برای عیدی دادن پول از این روش برای قشنگ کردن عیدیمون استفاده کنیم. مراحل ساخت۱: مراحل ساخت۲ : مراحل ساخت۳

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام