آخرین اخبار : 

طرح برای شماره دوزی

آموزش شماره دوزی حروف انگلیسی

سلام امروز آموزش شماره دوزی حروف انگلیسی رو براتون گذاشتم. شماره دوزی حرف c : شماره دوزی الگوی c: شماره دوزی حرف d: شماره دوزی الگوی d: شماره دوزی حرف e: شماره دوزی الگوی e: شماره دوزی حرف f : شماره دوزی الگوی f: