آخرین اخبار : 

طرز دوخت چاک دامن

طرز دوخت چاک دامن

برای بزرگنمایی کلیک کنید

۱-     ابتدا الگوی دامن را بکشید به طوری که برای مقداری که می خواهید چاک بدهید یک مستطیل به جلو یا پشت دامن اضافه کنید. در اینجا من ۵ سانت عرض و ۱۳ سانت طول برای چاک دامنم که در