آخرین اخبار : 

عرض پارچه ها

درباره پارچه ها

درباره پارچه ها پارچه ها همیشه جدید و متنوع هستند و سر چشمه الهامات به افرادی می گردند که می خواهند خیاطی کنند.هر ساله، پیشرفت های جدید در الیاف مصنوعی و در ترکیبات الیاف مصنوعی و طبیعی، تنوع زیاد ی

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام