آخرین اخبار : 

عروسک آدمک

عروسک آدمک

این هم یک آموزش دیگه از اوریگامی  و عروسک آدمک تصویر بزرگ: مراحل ساخت۱: مراحل ساخت۲:

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام