آخرین اخبار : 

عروسک خرگوش خجالتی

خرگوش خجالتی

امروز براتون آموزش دوخت عروسک نازی رو  گذاشتم. ی عروسک خرگوش  تصویر بزرگ : الگو: مراحل دوخت۱: مراحل دوخت۲: مراحل دوخت۳:

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام