آخرین اخبار : 

عروسک کاموایی

آموزش ساخت عروسک کاموایی (توپکی)

این هم یک اموزش ازعروسکهای توپکی. تصویر بزرگ:                         مراحل ساخت توپک: مراحل ساخت عروسک: