آخرین اخبار : 

عروسک گل پرده

گل پرده عروسکی

از این مدل عروسک می توانید برای جمع کردن پرده اتاق کودک استفاده کنید در واقع این عروسک برای دکواسیون اتاق کودک ساخته شده است. تصویر بزرگ گل پرده عروسکی: راهنمای دوخت گل پرده عروسکی۱ راهنمای دوخت گل پرده عروسکی۲