آخرین اخبار : 

علائم در قلاب بافی

نماد وصل و قطع نخ در نقشه قلاب بافی

نماد وصل وقطع نخ در نقشه قلاب بافی     این هم آموزش دوتا نماد در قلاب بافی که باید در نظر داشته باشید، شاید به نظر ساده بیاید اما در خیلی از نقشه ها به درد می خورد:  

علائم در قلاب بافی

یه آموزش از علائم قلاب بافی. سری علائم۱: سری علائم۲: سری علائم۳: سری علائم۴: سری علائم۵: سری علائم۶: سری علائم۷: سری علائم۸: سری علائم۹:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام