آخرین اخبار : 

قلاب بافی با انگشت

بافتنی انگشتی

بافتنی و قلاب بافی با انگشت. شاید خیلی از شماها بلد باشین! تصویر بزرگ: مراحل بافت۱: مراحل بافت۲: مراحل بافت۳:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام