آخرین اخبار : 

قلاب بافی مدل پروانه ای

آموزش بافت پروانه قلاب بافی

نقشه بافت پروانه

آموزش بافت پروانه ای زیبا با قلاب   بافت پروانه به روش قلاب بافی، از این پروانه می توانید در تزئینات لباسهای بافت مثل کلاه وشال بافتنی استفاده کنید.       بافت این پروانه از سه بخش (A ،B ،C)