آخرین اخبار : 

كوسن با گل برجسته

آموزش دوخت کوسن با گل برجسته

کوسن با گل برجسته وسایل مورد نیاز – مقوا – مداد – قیچی – نیم متر پارچه ابریشمی بنفش به عرض ۱۱۵ سانتی متر – نیم متر پارچه مخمل یشمی رنگ به عرض ۱۱۵ سانتی متر – متر خیاطی –