آخرین اخبار : 

مدل بلوزهای بافت

مدل بلوز بافتنی

  اینم یه مدل از بلوز بافتنی زنانه: این هم الگوی بافت: