آخرین اخبار : 

مدل جوراب بافتنی زنانه

آموزش بافت جوراب بافتنی زنانه

b604b6e33eca3f3296f5fab1027a3da2

    اندازه ها: در نحوه بافت سه عدد داده شده است که عدد اول برای سایز ۳۵ تا ۳۷ مناسب می باشد، عدد دوم برای سایز ۳۸ تا ۴۰ مناسب می باشد و عدد سوم برای سایز ۴۱ تا