آخرین اخبار : 

مدل زیر بشقابی

زیر بشقابی کودک

امروز براتون آموزش دوخت یک مدل زیر بشقابی ناز کودکانه گذاشتم امیدوارم بدوزید و استفاده کنید! تصویر بزرگ  : الگو۱: الگو۲     : راهنمای دوخت۱: راهنمای دوخت۲   : راهنمای دوخت۳: راهنمای دوخت۴:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام