آخرین اخبار : 

مدل لاک برای ناخن کوتاه

مدل آرایش ناخن کودک

این مدل طراحی ناخن هم واسه بچه ها و هم برای کسایی که ناخن های کوتاه دارن مناسبه تصویر بزرگ مدل آرایش ناخن کودک : مراحل نقاشی و طراحی مدل آرایش ناخن کودک