آخرین اخبار : 

مدل مارپيچ بافتنی

مدل مارپیچ

مدل مارپیچ ۱- ابتدا ۶ تا از زیر ۲ تا از رو تا انتها می بافیم و رج برگشت را مانند رج رفت تکرار می کنیم ۲- به اندازه ای که می خواهیم بلندی پیچ مان باشد این کار را

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام