آخرین اخبار : 

مدل مدادی

آموزش بافت مدل برنجی

من برای این مدل ۲۰ دانه گرفتم . در این بافت چون کاموا نازک بود دولا شده. مدل اول ( به این مدل مدادی هم میگن): رج اول :۱ دانه نبافته +( ۲ دانه از زیر یکی بعد یک دانه آن را

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام