آخرین اخبار : 

مدل های بافت قیطان

بافت قیطان متفاوت

بافت قیطان خیلی وقت بود ازم بافت قیطان رو خواسته بودین و من مدام قول ژورنال جدید رو می دادم.حالا وقتشه به قولم عمل کنم مراحل بافت:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام