آخرین اخبار : 

مدل های جعبه کادو

آموزش ساخت جعبه هدیه

آموزش امروز ساخت یک جعبه هست به همراه الگو.جاهای نقطه چین محل تا کردن رو نشون میده تصویر بزرگ  جعبه هدیه : الگو ساخت جعبه هدیه :  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام