آخرین اخبار : 

مدل های كلاه بافتنی

کلاه بافتنی مدل دور چین

برای فرد معمولی با سایز لباس ۳۸-۳۶ ، ۹۰ تا ۱۰۰ دانه با نخ متوسط ، ۸۰ دانه با نخ ضخیم ،۱۱۰ دانه با نخ نازک سر می اندازیم . ۱۴ cm بدون کم یا زیاد کردن حصیری می بافیم

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام