آخرین اخبار : 

مدل های پیراهم رنانه

آموزش دوخت پیراهن یقه کج

آموزش دوخت یک مدل پیراهن زنانه به همراه الگو.   راهنمای الگو: