آخرین اخبار : 

مدل های پیراهن زنانه

آموزش دوخت پیراهن یقه کج

آموزش دوخت یک مدل پیراهن زنانه به همراه الگو.   راهنمای الگو: