آخرین اخبار : 

مدل پاپوش قلاب بافی

آموزش بافت پاپوش زمستانی

بافت پاپوش زمستونی         بافت پاپوش از ۳ موتیف کامل و ۳ نصف موتیف تشکیل شده است .   آموزش بافت موتیف کامل: کلا این موتیف از ۳ رج تشکیل شده است. شروع بافت: با ۸ زنجیره حلقه درست

پاپوش جدید قلاب بافی شده ساده

  مدلی از پاپوش جدید قلاب بافی شده ساده