آخرین اخبار : 

میزان پارچه برای دامنهای تنگ

مقدار پارچه برای دامن های تنگ

مقدار پارچه برای دامنهای تنگ و چاک دار دور باسن ۱۰۰ سانت عرض پارچه ۱۴۰      یک قد دامن + ۱۵ cm عرض پارچه ۱۱۵      دوقد دامن عرض پارچه ۹۰        دو قد دامن دور باسن ۱۱۵ به بالا عرض پارچه ۱۴۰       دوقد دامن عرض

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام