آخرین اخبار : 

میوه آرایی با توت فرنگی

میوه آرایی توت فرنگی به شکل گل رز

  این هم یک میوه آرایی ساده و زیبا با استفاده از توت فرنگی. توت فرنگی را روی یک نی نوشیدنی باریک وصل کنید و مانند تصویر برش بزنید تا به شکل گل رز شود. از این تزیین زیبا می