آخرین اخبار : 

نقاشی وان استروک

وان استروک

این گل با روش وان استروک یا به قول ما ایرونی ها  تک ضربه ای کشیده می شه.رنگ مورد نظر هم می تونه رنگ روغن یا اکریلیک باشه مراحل نقاشی

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام