آخرین اخبار : 

هشت پا با خمیر چینی

نهنگ با خمیر چینی

اینم یک  نهنگ خوشگل با خمیر چینی که کنارش یه کوسه و هشت پا هم هست. تصویر بزرگ: مراحل ساخت۱: مراحل ساخت۲: مراحل ساخت۳:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام