آخرین اخبار : 

وسایل مورد نیاز برای خیاطی

لوازم مورد نیاز برای خیاطی

برای خیاطی شما ابتدا مدلهای کوچک دوخته، بعد مدلهای بزرگ پس من اول لوازم رو میگم از خرازیها میتونین تهیه کنین گونیای خیاطی بزرگ و کوچک متر خط کش ۵۰ سانتی و ۳۰ سانتی کاغذالگو از این کاغذ سفیدها بگیرین

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام