آخرین اخبار : 

پرده های چین دار

طریقه دوخت پرده های چین دار

طرز دوخت پرده های چین دار برای داشتن پنجره ای زیبا و فریبنده ، پارچه و بند پرده را هماهنگ کنید. پرده های پرچین و شکن برای پوشاندن پنجره های بزرگ بسیار مناسب هستند، بخصوص اگر پنجره در تورفتگی دیوار

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام