آخرین اخبار : 

پیراهن ساده مجلسی

آموزش دوخت پیراهن ساده مجلسی

این مدل یک پیراهن مجلسی ساده و البته شیکه. راهنمای الگو:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام