آخرین اخبار : 

پیراهن یقه کتابی جلو باز

آموزش دوخت بلوز یقه کتابی جلو باز

درس هفتم  – دوخت بلوز  یقه کتابی جلو باز ۱- پارچه را به اندازه ۲/۱ دور سینه به اضافه ۹ تا ۱۷ سانت دولا می کنیم. ۲- تمام قسمت ها را مانند درس شماره ۵ برش می زنیم، با این