آخرین اخبار : 

کادوپیچی به شکل ماشین

آموزش تزیین کادو (کودکانه)

یه کادوپیچی جالب مخصوص پسربچه ها. تصویر بزرگتر: