آخرین اخبار : 

کاردستی کاغذی

اوریگامی خرگوش

این هم یک خرگوش ساده با کاغذ مراحل ساخت:  

پروانه کاغذی

به خاطر درخواست دوستان در مورد اوریگامی یا همون ساختن اشکال مختلف با کاغذ این بار براتون ساخت پروانه با کاغذ رو می زارم. مراحل ساخت پروانه کاغذی۱: مراحل ساخت پروانه کاغذی ۲:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام