آخرین اخبار : 

کالري غذا ها

کالری مواد غذایی

لیست کالری مواد غذایی         در جدول زیر نام ماده غذایی، مقدار و کالری آن آورده شده است:   مـاده غـذایى مقـــدار کالرى  آب سیب یک لیوان ۹۰  آب نارنج یک قاشق ۴  آبغوره ۱۰۰گرم ۲۰  آجیل یک

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام