آخرین اخبار : 

کاموایی

آموزش بافت موتیف مربع

کلا این موتیف از ۶ رج بافته شده است. هر جا شروع کنید آمده است = با ۳ زنجیره رج مورد نظر را شروع کنید. شروع بافت: با ۶ زنجیره حلقه درست کنید. رج اول: شروع کنید و ۲ زنجیره

عروسک قلاب بافی -زنبور سفید

عروسک قلاب بافی زنبور سفید سر و بدن: از بالای سر شروع میکنیم با نخ رنگ سفید ۲تا زنجیره ببافید دور۱: ۶تا پایه کوتاه در حلقه دوم از زنجیره دور۲: ۲تا پایه کوتاه در هر حلقه (۱۲پایه کوتاه) دور۳: {

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام