آخرین اخبار : 

کاور چهل تکه دوزی قیچی

جا قیچی ای (کاور قیچی )

یک آموزش ساده جای قیچی برای علاقمندان به چهل تکه دوزی تصویر بزرگ: مراحل دوخت: الگو:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام