آخرین اخبار : 

کت بافتنی

کت قلاب بافی

یک کت ساده با یقه طرح دار الگو:  

کت قلاب بافی

یک کت زیبا برای خانم های هنرمند و با سلیقه. تصویر بزرگ: نقشه بافت:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام