آخرین اخبار : 

کلاه فرانسوی بافتنی

کلاه فرانسوی

این اندازه ها برای بچه های ۱ ساله است . با میل شماره ۳٫۵ ، ۲۲ دانه سربیندازد . راه اول را با دو دانه از زیر شروع کنید . بعد از آن یک ژته ببافید و بعد دو دانه

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام