آخرین اخبار : 

کلیپس مو بافتنی

کلیپس مو

گل: نخ قرمز قلاب شماره ۲ ۴ زنجیره بزنید. با یک بافت پایه کوتاه  انتهای زنجیره را به سر آن متصل کنید به طوری که یک حلقه تشکیل شود.  درهمان زنجیره ای که پایه کوتاه زدید ۳ پایه بلند و یک پایه

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام