آخرین اخبار : 

گردنبند جدید

آموزش ساخت گردنبند

روش ساخت یه گردنبند با مهره و یا منجوق تصویر بزرگتر : روش ساخت:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام