آخرین اخبار : 

گردنبند زیبا

آموزش ساخت گردنبند

درست کردن این گردنبند آسونه فقط باید به تصویر ساختش دقت کنین تصویر بزرگتر: راهنمای ساخت :  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام