آخرین اخبار : 

گره های پیشرفته قلاب بافی

آموزش گره های پیشرفته قلاب بافی

بافت سه پایه بلند در یک پایه: همین طور که در نماد روبرو می بینید سه پایه بلند که در یک نقطه بافته می شود.یعنی اینکه هر سه پایه بلند را دقیقا” دریک نقطه باید بافته شود.     دو