آخرین اخبار : 

گلدوزی تابلو

تابلو شماره دوزی

یه تابلوی شماره دوزی طرح بنفشه. تصویر بزرگ: راهنمای رنگها: نقشه۱: نقشه۲: نقشه۳: نقشه۴:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام