آخرین اخبار : 

یقه جداها، یقه ب ب

آموزش دوخت یقه جداها، یقه ب ب

 دوخت یقه جداها، یقه ب ب ۱- برای یقه های جدا اول یقه را روی مقوا برش می زنیم. ۲- یک مستطیل می کشیم به عرض ۱۱ تا ۱۳ سانت و به طول ۲۵ سانت. ۳- در داخل یک مستطیل

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام