آخرین اخبار : 

یقه کج

آموزش دوخت پیراهن یقه کج

آموزش دوخت یک مدل پیراهن زنانه به همراه الگو.   راهنمای الگو:    

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام