نوشته‌های با برچسب ‘آموزش بافت کلاه مدل برگی’

کلاه مدل برگی

کلاه مورد نظر با ۶ دانه شروع می شود ۶ دانه سراناخته رج اول همه به رو می بافیم رج دوم ۱ دانه اضافه ۱دانه بافته شود تا دانه ها ۱۲  تا شود رج پشت همه به رو رج چهارم باز ۱ دانه اضافه۲ تا بافته که دانه ها بشود ۱۸ تا رج پشت همه […]

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ ۶ نظر دسته بندی : کلاه بافتنی