نوشته‌های با برچسب ‘آموزش مقنعه بافی’

مقنعه

مدل بافت رکن یا ساده باشد بهتر است بافت را با ۳دانه شروع میکنیم . رج اول همه به رو بافته می شود . رج دوم۱دانه اول نبافته می گیریم ۱دانه ژته دانه وسط را می بافیم و دوباره ۱ژته ودانه آخر بافته می شود. رج سوم همه به رو با می شود. رج چهارم […]

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ ۲ نظر دسته بندی : آموزش بافتنی و قلاب بافی